Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling 14. oktober 2021

Ordinær generalforsamling: Torsdag den 14. oktober 2021 afholdes ordinær generalforsamling i Socialpædagogerne Bornholm. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i Aakirkeby hallerne.

Læs beretning for ordinær generalforsamling 2021

Læs referat for ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Kredsbestyrelsens beretning
5) Kredsens regnskab
6) Indkomne forslag
7) Fremtidigt arbejde
8) Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
9) Kredsens budget
10) Valg efter præsentation af kandidater

a) Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem
b) Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
c) Faglig(e) sekretær(er)
d) Kredskasserer
e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
f) Kongresdelegerede og suppleanter for disse
g) Kritisk revisor og suppleant for denne.
Hilsningstale fra Benny Andersen – forbundsformand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer/medlemmets cpr.nr. og underskrift.

Kredsformand – Tina Lai Holmgaard samt bestyrelse – Hanne Ulrich, Flemming Bærnthsen, Annette Andersen genopstiller alle.

Vi håber at se mange medlemmer.

Materialet til generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra kontoret senest fra d. 7. oktober.

Der er spisning efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00.

Tilmelding til spisning til TR/AMR eller SL Bornholm tlf.: 7248 6650 eller bornholm@sl.dk senest d. 6. oktober.