Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentant

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder at forhandle kollegaernes løn. Alle tillidsrepræsentanter har mulighed for at kontakte kredskontoret såfremt der er spørgsmål og problemstillinger, som de har brug for at drøfte med en faglig konsulent. Alle tillidsrepræsentanter er omfattet af forbundets ”Servicedeklarationer”.

Tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet i fagforeningen og  repræsentant på arbejdspladsen . Det er forbundet / kredsens opgave at uddanne og supervisere den lokale tillidsrepræsentant. Udgangspunktet er, at der kan vælges en tillidsrepræsentant, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger / enheder med en fælles leder, kan der dog kun vælges én tillidsrepræsentant. Har arbejdspladsen ingen tillidsrepræsentant skal medlemmerne kontakte kredskontoret direkte.

For de nyvalgte tillidsrepræsentanter bliver der på kredskontoret holdt introduktionsmøder. Kontoret indkalder, når vi får meddelelse om nyvalg af TR. 

TR-intro mødet har til formål at byde dig velkommen som ny tillidsrepræsentant i kredsen.

Præsentation af Kreds Bornholm Rolle, ansvar og rettigheder, samarbejde med kredsen, kredsens forventninger og kompetencer.

Valgte TR´ere

Center for Børn og Familie
 • Martin Dehn, TR Børne- og Familiehuset
 • Flemming Bærnthsen, TR Ungehuset
 • Susanne Kjær, TR Løvstikken
 • Claus Lorenzen, TR Familiebehandlerne
 • Roar Green, TR Det gule Team

Center for Psykiatri og Handicap

 • Jesper Klindt, TR Socialpsykiatrien
 • Bertil Ekstrøm, TR Socialpsykiatrien
 • Helle Storck Rottbøll, TR Vennepunktet  
 • Philip Nielsen, TR Klintebo
 • Beo Kjeldsen, TR Stenbanen
 • Helle Smidemann, TR Gartnerparken
 • Gitte Koefoed, TR Røbo
 • Freya Hornshøj, TR Kommandanthøjen

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 • Dorthe Rolsted Jensen, TR Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården

Møderne for TR i 2018

 • 26. februar kl. 9 – 14. Sammen med AMR
 • 23. april kl. 9 -14
 • 28. juni kl. 9 – 14. Sammen med AMR
 • 13. september kl. 9 -14
 • 26. november kl. 9 – 14. TRIO; leder, TR og AMR
 • 6. december kl. 9 – 14. Sammen med AMR