Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nyhedsbrev april 2016

Dette nyhedsbrev indeholder info om følgende emner; Lokal temadag d. 2. juni for TR, AMR og Leder, Nye arbejdstidsregler for kommunerne, Folkemødet og Brugerpanel

Lokal temadag d. 2. juni for TRIO

Kongres i 2014 var startskuddet til en mere formaliseret indsats i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en handlingsplan, hvor et er punkterne er, at der skal være opmærksomhed på arbejdet mellem Leder, Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant, kaldet TRIO.

Lokalt afholder vi en temadag d. 2. juni kl. 9 - 15, hvor formålet er en øget klarhed over, hvordan vi styrker og udvikler samarbejdsrelationen i TRIOen, så den bliver dynamisk og arbejdsmiljø og faglighed styrkes under ét. Bo Ørsnes, konsulent i Center for Konfliktløsning (CfK), styrer dagen.

Vi er bekendt med, at I har kollegaer, der indgår i TRIO samarbejdet, der ikke er organiseret i SL, da de i henhold til Overenskomst er organiseret en i anden fagforening, disse kollegaer er også velkommen.

Brugerpanel

Bestyrelsen har drøftet, hvordan medlemmer, der ikke nødvendigvis er tillidsvalgte, kan inddrages mere. Bitten fra bestyrelsen har deltaget i et seminar for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, og andre kredse har gjort brug af brugerpanel/medlemspanel. Tanken er, at der sendes mail ud til medlemmer, der ønsker at indgå i sådan et panel. Emner kunne være; omprioriteringsbidrag, budget 2017 i Bornholms Regionskommune. Der er nedsat en lille gruppe, som skal se nærmere på brugerpanel. De mødes sidst i april. Herefter melder vi mere ud.

Nye arbejdstidsregler i kommunerne

1. april 2016 trådte en ny arbejdstidsaftale for socialpædagoger m.fl. ansat i kommunerne i kraft.

Den nye aftale indebærer blandt andet:

Planlægning og opgørelse af arbejdstiden.

Reglerne er forenklede og lettere at håndtere. Man skal have udleveret sin tjenesteplan 4 uger, før den træder i kraft, og planen skal strække sig over mindst 4 uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – medmindre andet aftales – højst udgøre 16 uger.

Aften-, nat- og lørdagstillæg gives fremover som en procentdel af lønnen. Før aften- og nattillæg udbetales, reduceres de med 8,11 pct., der går til 37/3-afspadsering. Tidspunktet for optjening af 37/3-afspadsering er flyttet til kl. 17. Til gengæld optjenes afspadsering for alle timer efter kl. 17, så der

ikke mere kan spekuleres i, hvornår tjenesten påbegyndes. For den gruppe, der efter overenskomsten har et fast ulempetillæg, idet de selv tilrettelægger deres arbejdstid, forhøjes tillægget med 500 kr.

Juleaften (og andre særlige helligdage) får status af søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Det betyder, at der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for alle, dog undtaget faste nattevagter.

Rådighedstjeneste De eksisterende regler bevares og adskiller sig fortsat fra reglerne på de øvrige døgndækkede områder.

Obs! De nye regler omfatter ikke medlemmer på PFF-overenskomsten, ligesom der ikke er ændrede regler for regionalt ansatte medlemmer

Oplæg kommer vi gerne ud og holder ude på arbejdspladserne. Det kunne også være, hvordan man kan udforme et forord til reglerne.

Folkemødet 2016

Til årets Folkemøde, har Socialpædagogerne nedenstående to arrangementer

 

Torsdag d. 16. juni kl. 15 – 16, Pilekroen

Tema; Sociale investeringer i tidlige indsatser belønner sig – men det er vigtigt at man bruger den rette faglighed til det rette formål.

Budskab; Socialpædagoger er eksperter ift. at tage sig af udsatte børn og unge – I Herning lykkes de, for de investerer i de konkrete, socialpædagogiske indsatser.

 

Fredag d. 17. juni kl. 8.45 – 9.45, Folkets Hus

Tema; Demens – hvordan tackler vi den den næste ”store folkesygdom”

Budskab; Den socialpædagogiske tilgang er et vigtigt og rigtigt supplement til den sundhedsfaglige tilgang, som præger demensområdet.

 

Nedenstående møder er ledelsen i forbundet inviteret til at deltage i;

 

Torsdag d. 16. juni kl. 17.30 – 18.30, Danchels anlæg

Tema; Hvordan sikrer vi en socialpædagogisk faglighed i ”Udkantsdanmark?”

 

Fredag d. 17. juni kl. 13 – 14, SFI´s telt

Tema; Anbragte børn, kan vi gøre det bedre? Er systemet tilstrækkelig fokuseret på, at de anbragte børn får en god skolegang?

Budskab; Anbragte børn og unge er nogle af de mest udsatte i Danmark. Hvis vi vil hjælpe dem godt på vej, er det afgørende, at de får en god skolegang og kommer videre i uddannelse.

 

Fredag d. 17. juni kl. 13 – 14, Folkets Hus

Tema; Grænseoverskridende ledelse.

 

Fredag d. 17. juni kl. 16 – 17, Folkets Hus

Tema; Gode liv giver økonomisk afkast.

Budskab. Sociale investeringer – hvordan?

 

Bestyrelsen er ved at planlægge noget lokalt i forhold til Folkemødet. Vi kommer med flere oplysninger, når der er nyt herom.