Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nyhedsbrev juni 2016

Bestyrelsen holdt møde d. 20. juni. Nyhedsbrevet er tænkt som formidling af bestyrelsens arbejde. Dette nyhedsbrev indeholder info omkring; ∙ TRIO samarbejde mellem leder, TR og AMR ∙ Brugerpanel ∙ Folkemødet ∙ Kongres ∙ Demonstration d. 15. september ∙ Job- og karriererådgivning

TRIO

Kongres i 2014 var startskuddet til en mere formaliseret indsats i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en handlingsplan, hvor et af er punkterne er, at der skal være opmærksomhed på arbejdet mellem Leder, Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant, kaldet TRIO. 

500 ledere, TR´ere og AMR´ere mødtes i Herning d. 25. maj til temadag om ”Den toneangivende TRIO”. Her var arbejdsmiljø og faglighed i højsædet og energiniveauet og engagementet stort.

D. 2. juni holdt vi en dag med et lokalt strejf også for TRIO. Forbundet havde arrangeret dagen og entreret oplægsholdere. Formålet med dagen er, at få øget klarhed over, hvordan vi styrker og udvikler samarbejdsrelationen i TRIOen, så den bliver dynamisk og så arbejdsmiljøet og fagligheden på arbejdspladsen styrkes under ét.

Arbejdet med at skabe trygge arbejdsbetingelser og høj socialpædagogisk faglighed fortsætter.

Bestyrelsen har besluttet, at der i efteråret skal afholdes et arrangement for TRIO. Vi er stadig i den planlæggende fase. Dagen skal indeholde noget omkring stress, vold og trusler. Nærmere herom i august/september.

Brugerpanel

Bestyrelsen har drøftet, hvordan medlemmer, der ikke nødvendigvis er tillidsvalgte, kan inddrages mere. Bitten fra bestyrelsen har deltaget i et seminar for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, og andre kredse har gjort brug af brugerpanel/medlemspanel. Tanken er, at der sendes mail ud til medlemmer, der ønsker at indgå i sådan et panel. Emner kunne være; omprioriteringsbidrag, budget 2017 i Bornholms Regionskommune.

Vi har mailet ud til leder, TR og AMR. Der er kommet ganske få tilmeldinger fra medlemmer. Det er bestyrelsens ønske, at der vil være et brugerpanel på 12 – 20 medlemmer. Mail til bornholm@sl.dk helst inden d. 1. september, hvis du ønsker at indgå i et brugerpanel.

Folkemødet 2016 – hvordan kan vi gøre det i 2017

Bestyrelsen havde i år valgt at lave et lokalt tiltag; t-shirts og fagligt sammenrend. Vi vil snarest tage kontakt til forbundet for at høre om deres tanker for næste år. Bestyrelsen arbejder videre med Folkemødet 2017 og får tankerne ned på papir – en strategi for arbejdet.

Kongres

Der afholdes kongres i Socialpædagogerne fra d. 15. – 17. november. Bestyrelsen er de kongresdelegerede. For 2 år siden inviterede vi et enkelt medlem med som gæst. Da det var behandling af arbejdsmiljøstrategi udbød vi en plads til en arbejdsmiljørepræsentant. Ved lodtrækning blev pladsen tildelt Bitten Thomsen. I år ønsker bestyrelsen at invitere 3 gæster med; 1 leder, 1 TR og 1 AMR. Kredsen giver frikøb til TR og AMR. Ophold og transport gives til alle 3. I september vil vi maile ud til leder, TR og AMR for at få en tilbagemelding på, hvem der ønsker at komme med til kongressen, som gæst.

Velfærdsalliance og ny demonstration d. 15. september

Som bekendt blev der afholdt en landsdækkende demonstration vedr. omprioriteringsbidrag. Også her på Bornholm blev der demonstreret på St. Torv. Socialpædagogerne var også med – og fanen blev luftet. Der er kommet imødekommelser i forhold til udgangspunktet for bidraget, men stadig ikke helt godt. Derfor barsles der med en ny demonstration d. 15. september. Bitten fra bestyrelsen er med i planlægningsgruppen. Vi melder ud, når vi ved mere.

Job- og karriererådgivning

SL’s Job og karriererådgivning har åbent hver mandag eftermiddag mellem 14 og 17 på tlf. 7248 6060.
Har du overvejelser om at skifte fagområde og er i tvivl om hvortil og hvordan? Eller har du brug for vejledning omkring efteruddannelsesmuligheder indenfor et givent område. Måske oplever du det som en udfordring at drøfte spørgsmål med andre om din nuværende jobsituation og hvad du gerne vil med dit arbejdsliv fremover? Nu giver vi dig muligheden for, at du kan få en fortrolig dialog med vores nye team. Du og dine ønsker om job og karriere vil være centrum for samtalen.

Rådgivningen holder lukket i juli måned og er klar igen mandag, den 1. august!

Endelig….

Socialpædagogerne Bornholm holder generalforsamling d. 29. september kl. 17. God sommer.

Socialpædagogerne Bornholm – Storegade 38, 3700 Rønne