Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nyhedsbrev juni 2017

Bestyrelsen holdt møde d. 19. juni. Nyhedsbrevet er tænkt som formidling af bestyrelsens arbejde.

Ansøgning om økonomisk tilskud

SocialPædagogerne I Fremtiden (SPIF) er en strategi, som der blev besluttet for nogle kongresser siden og som skal udmønte sig i lokale aktiviteter. Strategien har til formål at

udvikle det socialpædagogiske fag. Kredsen har pt. midler, som blandt andet bliver brugt til at afholde forskellige medlemsaktiviteter. Bestyrelsen vil også gerne opfordre til at medlemmer søger disse SPIF midler; som udvikling af de socialpædagogiske arbejdspladser. Så er der et kursus eller lignende, som arbejdspladsen ønsker at deltage i, så send en ansøgning til kontoret.

OK2018

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så er forberedelserne i fuld gang. Mødet for de tillidsvalgte (TR og AMR) er afholdt d. 1. juni, og her fremkom der krav. Så afholder vi medlemsmøde d. 15. august kl. 16 – 18.
Vi indkalder til medlemsmøde tirsdag d. 15. august kl. 16 – 18. Næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund Verne Pedersen holder oplæg omkring OK proceduren samt hvilke rammer og muligheder, vi kan forvente overenskomst-forhandlingerne forhandles under. Herefter debat. Vi vil gerne have en tilmelding af hensyn til det praktiske.
Der bliver arbejdet på flere fronter med at engagere og involvere medlemmerne i denne OK proces. Første skridt er en postkort-kampagne, som kører frem til september. Derefter åbner vi op for et prioriteringsspil. Med den ekstra indsats håber vi, at skabe synlighed om processen og om indholdet af forhandlingerne, hvilket gerne skulle give højere stemmeprocent til foråret. Så følg med på sl.dk og modtag materiale fra din TR.

Ansøgning om økonomisk tilskud

SocialPædagogerne I Fremtiden (SPIF) er en strategi, som der blev besluttet for nogle kongresser siden og som skal udmønte sig i lokale aktiviteter. Strategien har til formål at

udvikle det socialpædagogiske fag. Kredsen har pt. midler, som blandt andet bliver brugt til at afholde forskellige medlemsaktiviteter. Bestyrelsen vil også gerne opfordre til at medlemmer søger disse SPIF midler; som udvikling af de socialpædagogiske arbejdspladser. Så er der et kursus eller lignende, som arbejdspladsen ønsker at deltage i, så send en ansøgning til kontoret.

Faglige selskaber

Der eksisterer for nuværende 3 faglige selskaber (fs) ud af de 6, som der endeligt skal være. Hvert selskab har en koordinati-onsgruppe, hvor der er en repræsentant fra hver kreds.
Der er følgende selskaber;

  • Mennesker med sindslidelse (Jesper Klindt, socialpsykiatrien område Vest)
  • Børn og unge (Dorthe Pihl, familieplejer)
  • Mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i botilbud (Erling Koefoed, Klintebo)

I efterår 2017/foråret 2018 skal yderligere 3 faglige selskaber køres i gang; om marginali-serede og socialt udsatte, om uddannelses-, beskæftigelses-, og aktivitetstilbud, om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser.
Ud over lokale aktiviteter, bliver der også afholdt en landsdækkende aktivitet. Bestyrelsen har besluttet, at afsætte en ramme på kr. 25.000 Der er lavet en ramme efter en nøgle på baggrund af medlemstallet i de 3 enkelte selskaber, idet konferencerne ligger forskudt.

Medlemsundersøgelse og god sommer

Sidst blot en opfordring til at svare på en mail, hvori du som medlem kan komme med vurdering af kredsens arbejde. Og endelig; God sommer.