Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nyhedsbrev maj 2017

Bestyrelsen holdt møde d. 2. maj. Det er med stor beklagelse, at det er længe siden, der sidst er fremsendt nyhedsbrev, det skal prioriteres højt. Nyhedsbrevet er tænkt som formidling af bestyrelsens arbejde. Dette nyhedsbrev indeholder info omkring; ∙ Brugerpanel ∙ OK2018 ∙ Folkemødet ∙ Budget 2018 Bornholms Regionskommune ∙ Valg d. 21. november

Brugerpanel

Brugerpanelet eksisterer nu og er blevet spurgt omkring ideer til afholdelse af medlemsmøder, og hvornår man ønsker, at møderne skal afholdes. Nye spørgsmål er fremsendt til brugerpanelet. Denne gang ønsker bestyrelsen at blive klædt bedre på i forhold til disse hovedoverskrifter; Folkemødet, Kommunens budget 2018, Faglige selskaber og valget til Kommune og Region d. 21. november 2017.

Tanken med brugerpanelet har vi tidligere skrevet om i nyhedsbrev. Overordnet er det et ønske fra bestyrelsen at inddrage medlemmer, som ikke nødvendigvis er tillidsvalgte.

OK2018

Der skal aftales overenskomster i 2018, og i udtagelse af krav skal medlemmerne naturligvis inddrages. Her i kredsen sker det ved 2 møder; medlemsmøde og møde for de tillidsvalgte.

Vi indkalder til medlemsmøde tirsdag d. 30. maj kl. 16 – 18. Næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund Verne Pedersen holder oplæg omkring OK proceduren samt hvilke rammer og muligheder, vi kan forvente, overenskomstforhandlingerne forhandles under. Desuden deltager Niels Lønbæk Pedersen (chefkonsulent) også. Herefter debat. Vi vil gerne have en tilmelding af hensyn til det praktiske.

Så holder vi møde for de tillidsvalgte (TR og AMR) d. 1. juni. Herefter bliver overenskomstkrav fra Bornholm fremsendt til forbundet.

Folkemødet 2017

Forbundet har endnu ikke sendt os, hvilke arrangementer som Socialpædagogerne står for. Når det sker, sætter vi det på hjemmeside og mailer det ud til tillidsvalgte, ledere og sektioner. Bestyrelsen har besluttet, at der skal være kasketter med logo. Man kan få en kasket en uge før folkemødet. Vi håber, at I har mulighed for at deltage i SL´s arrangementer.

Budget 2018 Bornholms Regions-kommune

Der afholdes dialogmøder med Kommunal-bestyrelsen og MED i de forskellige centre. Kommunalbestyrelsen afholder møde med HovedMED (HMU). Medarbejdere inddrages ude på arbejdspladserne af de forskellige repræsentanter.

Socialpædagogerne har repræsentanter i de forskellige udvalg, og derfor afholder vi nogle forberedende møder. Formålet er at få en snak omkring de besparelsesforslag, som der er drøftet i Center MED, drøfte strategi og se på, hvordan vi kan løfte ønsker ift. de socialpædagogiske arbejdspladser.

Valg d. 21. november

Bestyrelsen ønsker at afholde et møde, og tanken er at have dels et ”ekspert panel” og dels et politiker panel. Forskellige områder indenfor det socialpædagogiske felt kunne have hver sine overskrifter.

Foreløbig er følgende aftalt; Der skal holdes et medlemsmøde ca. 1 måned før valget. De tillidsvalgte skal inddrages. Der skal være en studievært. Der skal være temaer. Vi modtager gerne forslag fra jer.