Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nyhedsbrev september 2017

Bestyrelsen holdt møde d. 8. september. Nyhedsbrevet er tænkt som formidling af bestyrelsens arbejde.

Generalforsamling

Torsdag d. 12. oktober 2017 afholdes der generalforsamling i Socialpædagogerne Bornholm

Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i mødelokalerne, Storegade 38, Rønne. Marie Sonne – næstformand i SL - gæster forsamlingen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På årets generalforsamling skal der være valg til alle poster – fra kredsformand til kritisk revisor. Michael har valgt ikke at genopstille som formand. Bestyrelsen har besluttet, at de medlemmer der ønsker at stille op som formand gives mulighed for at præsentere sig i materialet til generalfor-samlingen. Denne præsentation skal være kontoret i hænde senest d. 2. oktober.

Materialet til generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra kontoret fra d. 5. oktober.

Der er spisning efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30.

Tilmelding til spisning skal ske til din TR eller til SL Bornholm tlf. 7248 6650 eller born-holm@sl.dk senest d. 10. oktober.

Faglige selskaber

Der er tidligere meldt ud omkring disse Faglige selskaber. Der eksisterer for nuværende 3 faglige selskaber (fs) ud af de 6, som der endeligt skal være. Hvert selskab har en koordinationsgruppe, hvor der er en repræsentant fra hver kreds.

FS for mennesker med sindslidelsen afholder konference sidst i september. Her fra kredsen deltager 7 socialpædagoger i denne konference. Titlen på konferencen er: Udviklingstendenser og nye veje i social- og behandlingspsykiatri

FS for børn og unge holder konference d. 13. november. Titlen på konference er;

Konferencen Læring og mestring
Hvordan understøtter vi sårbare børn og unge, så de klarer sig bedre i skolen?

Fagligt Selskab om udsatte børn og unge ønsker med medlemskonferencen at give forskellige input til arbejde med udsatte børn og unges læring og mestring.

Der er inviteret forskere og praktikere ind til at give viden, inspiration og redskaber, som skal bidrage til det daglige arbejde med udsatte børn og unge.

Konferencen er kun for medlemmer af Socialpædagogerne. Tilmelding er på hjemmesiden.

Medlemsarrangementer

Ud over generalforsamlingen d. 12. oktober, så er der planlagt følgende medlems-arrangementer i den nærmeste tid;

Torsdag d. 14. december kl. 16.00 – 18.30
Mening og medborgerskab for alle – uanset forudsætninger. Hvordan kan socialpædagogen opfange og handle på borgernes perspektiv og stemme. Dette vil Hans Månsson udfolde og behandle.

Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 16.00 – 18.30
Præstationssamfundet, vi skal hele tiden præstere noget. De voksende krav og forventninger til mennesker i præstations-samfundet skubber flere og flere mennesker ud over kanten og ned i depressionen. Lektor i sociologi Anders Petersen holder oplæg.