Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredsens repræsentanter

Socialpædagogerne Bornholm er repræsenteret i en række udvalg – både lokalt her på Bornholm og centralt i forbundet.

Nogle udvalg er valgt på kongressen (efter indstilling fra kredsene) og valgperioden er 2 år.

Oversigterne herunder giver forhåbentligt et indsigt i de mange udvalg, hvor vi har repræsentanter siddende.

Repræsentation lokalt på Bornholm

Hoved MED Udvalg b-side

Repræsentant for LO; Phillip Nielsen (Klintebo), suppl. Jesper Klindt (Socialpsykiatrien Vest)

AMR;

Bitten Thomsen (Klintebo) og Nils Toft (Ungehuset)

Praktikpladsudvalget

Michael Tysk-Andersen 

KFO, de kommunalt ansattes samarbejdsforum på Bornholm

Michael Tysk-Andersen

LO Bornholms bestyrelse

 Michael Tysk-Andersen og Bitten Thomsen (Klintebo)

LBR Lokalt beskæftigelsesråd

 Michael Tysk-Andersen

Lokalt udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere

Lola Olsen, Birgit Gøtke, Axel Jørgensen, Agnete Bøtter-Jensen, Erik Mogensen og suppl. Niels Jørgensen

Ledersektionsbestyrelse

Natasja Mortensen (Røbo – Rø aktivitetscenter), Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

 

Repræsentation centralt i SL og PKA

Hovedbestyrelsen i Faglige Seniorer

Agnethe Bøtter-Jensen

 Forbundsudvalget (Faglige Seniorer)

Agnethe Bøtter-Jensen

 Uddannelsesudvalget (SL)

Bertil Ekstrøm (Område Øst)

Etisk udvalg (SL)

Niels Thuesen (suppleant)

 Økonomiudvalget (SL)

 Niels Jørgensen

 TR udvalget (SL)

 Michael Tysk-Andersen

 Lønfølgegruppe (SL)

 Michael Tysk-Andersen

 Overenskomstudvalget (SL)

 Michael Tysk-Andersen

 Faglige Selskaber (SL)

Dorthe Pihl (fagligt selskab for udsatte børn og unge), Jesper Klindt (fagligt selskab for mennesker med sindslidelse) Erling Koefoed (fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder)

Kritisk revisor og suppleant (vælges på generalforsamlingen)

Bertil Ekstrøm (Socialpsykiatrien Øst) og Jens Westh

PKA delegeret

Niels Jørgensen, Jens Westh, Michael Tysk-Andersen, Ole Rødvig

Kongresdelegation (vælges på generalforsamlingen)

Bestyrelsen