Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredskontoret

På kredskontoret arbejder kredsformand Bitten Sohn Thomsen, faglig konsulent Sanne Landin og sagsbehandler Helle Rottbøll.

Bitten Sohn Thomsen

Bitten Sohn Thomsen er valgt som kredsformand og har det overordnede ansvar for kredsens aktiviteter og beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik, uddannelse og efteruddannelse. Bitten har ansvaret for kredsens sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold og overenskomstfortolkning. Rådgiver og forhandler vedrørende lokale lønaftaler og arbejdstid. 

 

Sanne Landin

Sanne Landin er ansat som faglig konsulent. Har ansvaret for kredsens sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende sygdom og arbejdsmiljø. Arbejder endvidere med personalepolitik, socialpolitik og varetager kontakten til SL's arbejdsmiljørepræsentanter. Er desuden koblet til SL´s TR underviserteam.

Vores omgivelser holdes rene og pæne af Kirsten.