Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredskontoret

På kredskontoret arbejder kredsformand Michael Tysk- Andersen og faglig konsulent Sanne Landin.

Michael Tysk-Andersen

Michael Tysk-Andersen er valgt som kredsformand og har det overordnede ansvar for kredsens aktiviteter og beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik, uddannelse og efteruddannelse. Michael har ansvaret for kredsens sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold og overenskomstfortolkning. Rådgiver og forhandler vedrørende lokale lønaftaler og arbejdstid. 

Sanne Landin

Sanne Landin er ansat som faglig konsulent. Har ansvaret for kredsens sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende sygdom og arbejdsmiljø. Arbejder endvidere med personalepolitik, socialpolitik og varetager kontakten til SL's arbejdsmiljørepræsentanter. Står for den daglige drift af kontoret. Er desuden koblet til SL´s TR underviserteam.

Vores omgivelser holdes rene og pæne af Kirsten.