Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Pensionister og efterlønsmodtagere

Udvalget for pensionister og efterlønsmodtagere på Bornholm varetager aktiviteter af generel interesse for kredsens seniorer, efterlønsmodtagere og pensionister. Du kan få nærmere oplysning om udvalget ved henvendelse til bestyrelsen for seniorsektionen.

Socialpædagogerne Bornholm har et udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere. Dette netværk blev stiftet i november 1999. I henhold til vedtægterne optager udvalget medlemmer af SL Bornholm, der modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke oppebærer over 15 timers erhvervsarbejde om ugen.

Udvalget består af 48 personer (april 2018). Vi forventer en tilgang som følge af at mange sandsynligvis vil gå på efterløn i de kommende år.

Bestyrelsen

Afholder møder 4-5 gange om året. Det lokale netværk er på valg hvert år og består af følgende personer:

  • Karen Lisbet Kusk (Talsperson): kusk.nielsen@gmail.com
  • Lola Olsen: loloaols@hotmail.com 
  • Jens Westh: jens_westh@hotmail.com
  • Hans Nielsen: hans.glappe@hotmail.com

Suppleanter:

  • Birgitte Weiss: birgittedw@gmail.com
  • Hans Peter Pedersen: hpp.aml@hotmail.com

 

Landsdækkende årstræf

Afholdes 1 gang om året i 3 dage. Er forum for erfaringsudveksling og der diskuteres områder med relevans for sektionen.

Der gøres status over året og der træffes beslutninger om fremtidigt arbejde. Derudover er der kulturelle og sociale aktiviteter.

Kredsbestyrelsen godkendte nærværende vedtægter i 1. juni 2022. Se vedtægterne her.

 

♥🌲Senior julefrokost d. 12. december 2021🌲♥

Læs mere om den årlige, afholdte juletradition her

Seniorklubben modtog penge fra Faglige Seniorer og inviterede den 23. september 2020 medlemmerne en tur til Bornholms Kunstmuseum, hvor de startede med en ”luksus platte” i cafeteriet og efterfølgende var der en guidet tur. Det var et arrangement, hvor også ægtefæller var inviteret med. Det var en god og oplevelsesrig eftermiddag med overholdelse af alle corona restriktionerne.

Her er et lille udpluk fra dagen