Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Pensionister og efterlønsmodtagere

Udvalget for pensionister og efterlønsmodtagere på Bornholm varetager aktiviteter af generel interesse for kredsens seniorer, efterlønsmodtagere og pensionister. Du kan få nærmere oplysning om udvalget ved henvendelse til bestyrelsen for seniorsektionen.

Socialpædagogerne Bornholm har et udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere. Dette netværk blev stiftet i november 1999. I henhold til vedtægterne optager udvalget medlemmer af SL Bornholm, der modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke oppebærer over 15 timers erhvervsarbejde om ugen.

Udvalget består af 48 personer (april 2018). Vi forventer en tilgang som følge af at mange sandsynligvis vil gå på efterløn i de kommende år.

Bestyrelsen

Afholder møder 4-5 gange om året. Det lokale netværk er på valg hvert år og består af følgende personer:

  • Lola Olsen, 23 47 54 45
  • Jens Westh, 29 17 32 68
  • Hans Peter Pedersen, 22 47 60 27
  • Birgit Rune Gøtke, 24 98 53 99

Landsdækkende årstræf

Afholdes 1 gang om året i 3 dage. Er forum for erfaringsudveksling og der diskuteres områder med relevans for sektionen.

Der gøres status over året og der træffes beslutninger om fremtidigt arbejde. Derudover er der kulturelle og sociale aktiviteter.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at seniorklubben arbejder ud fra dette kommisorium.

 

♥🌲Senior julefrokost d. 29. november 2019🌲♥

Læs mere om den årlige, afholdte juletradition her