Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Pensionister og efterlønsmodtagere

Udvalget for pensionister og efterlønsmodtagere på Bornholm varetager aktiviteter af generel interesse for kredsens seniorer, efterlønsmodtagere og pensionister. Du kan få nærmere oplysning om udvalget ved henvendelse til bestyrelsen for seniorsektionen.

Socialpædagogerne Bornholm har et udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere. Dette netværk blev stiftet i november 1999. I henhold til vedtægterne optager udvalget medlemmer af SL Bornholm, der modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke oppebærer over 15 timers erhvervsarbejde om ugen.

Udvalget består af 48 personer (april 2018). Vi forventer en tilgang som følge af at mange sandsynligvis vil gå på efterløn i de kommende år.

Bestyrelsen

Afholder møder 4-5 gange om året. Det lokale netværk er på valg hvert år og består af følgende personer:

  • Lola Olsen, 23 47 54 45
  • Jens Westh, 29 17 32 68
  • Agnethe Bøtter-Jensen, 29 93 93 47
  • Hans Peter Pedersen, 22 47 60 27
  • Birgit Rune Gøtke, 1. suppleant, 24 98 53 99

Landsdækkende årstræf

Afholdes 1 gang om året i 3 dage. Er forum for erfaringsudveksling og der diskuteres områder med relevans for sektionen.

Der gøres status over året og der træffes beslutninger om fremtidigt arbejde. Derudover er der kulturelle og sociale aktiviteter.

Pensionister og efterlønsmodtagere