Menu

Socialpædagogerne Bornholm

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Bornholm
Telefon: 7248 6650
E-mail: bornholm@sl.dk

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  2. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Torsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Fredag kl 09:00 - 14:00

Adresse

Socialpædagogerne Bornholm
Storegade 38
3700 Rønne

Få besøg af din fagforening

Inviter din fagforening på uformelt besøg. Besøgenes primære formål er, at du og dine kolleger får mulighed for at komme i en uformel dialog med fagforeningen. Bestyrelsen vil også gerne komme på besøg. Ring eller mail for at aftale nærmere.

Bestyrelsen har besøgt arbejdspladserne:

Fontænehuset
Det Gule Team
Nexøhuset
Løvstikken
GranitKids – Lykkeliga
Røbo

Forbundsformand Benny Andersen har besøgt arbejdspladserne:

Besøgte arbejdspladser

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning

Medlemsmøde vedrørende angst

Socialpædagogerne Bornholm holdt d. 20. marts 2019 et arrangement med overskriften; Stiger antallet af personer der lider af angst? Oplægsholder var Cand. psych. Søren Benedikt Pedersen. Han er klinikchef og privatpraktiserende psykolog med klinik i Roskilde og København (og er i øvrigt født og opvokset på Bornholm).

Salen var stuvende fuld.

Arrangementet blev til på baggrund af et forslag fra et medlem.

Se eller gense dagens oplæg fra Søren Benedikt her 

Er du korrekt registreret

Det er vigtigt, at du er registreret med de rigtige mailadresser, telefonumre og den rigtige arbejdsplads, så vi kan sende invitationer til arrangementer og andre faglige informationer til dig. Du kan selv rette dine oplysninger her på hjemmesiden.

Faglige selskaber - tovholdere

  • Fagligt selskab om udsatte børn og unge: Christina Helgestad, christina.helgestad@brk.dk 
  • Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Søren Vaupell Christensen, soeren.vaupell.christensen@brk.dk 
  • Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder: vakant
  • Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser: Jesper Klindt, jesper.klindt@brk.dk
  • Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker: vakant 
  • Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser: vakant 

Se mere på fagligeselskaber.sl.dk

Vi er tæt på dig og din hverdag

Folder: Vi er tæt på dig og din hverdag (pdf)

Stemningsbilleder fra Folkemødet 2019

Mange Socialpædagoger var også med til at gøre Folkemødet til et møde Folk & Fag imellem. Der blev netværket på kryds og tværs, og debatterne rummede både velkendt og ny viden.

Se billederne her (pdf)