Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Bornholm

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Bornholm
Telefon: 7248 6650
E-mail: bornholm@sl.dk

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  2. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Torsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Fredag kl 09:00 - 14:00

Adresse

Socialpædagogerne Bornholm
Storegade 38
3700 Rønne

Få besøg af din fagforening

Inviter din fagforening på uformelt besøg. Besøgenes primære formål er, at du og dine kolleger får mulighed for at komme i en uformel dialog med fagforeningen. Bestyrelsen vil også gerne komme på besøg. Ring eller mail for at aftale nærmere.

Bestyrelsen har besøgt arbejdspladserne:

Fontænehuset
Det Gule Team
Nexøhuset
Løvstikken
GranitKids – Lykkeliga

Forbundsformand Benny Andersen har besøgt arbejdspladserne:

Besøgte arbejdspladser

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning

Generalforsamling 4. oktober

Ny kredsformand: OK18 gav et sug i maven
OK18 var et godt afsæt for at vise værdien af et medlemskab og komme tæt på medlemmerne, sagde kredsformand Bitten Sohn Thomsen, da hun på årets kredsgeneralforsamling gav en personlig beretning om sit første år som formand
Læs artiklen 
Se materialet til årets generalforsamling
Læs referat

Er du korrekt registreret

Det er vigtigt, at du er registreret med de rigtige mailadresser, telefonumre og den rigtige arbejdsplads, så vi kan sende invitationer til arrangementer og andre faglige informationer til dig. Du kan selv rette dine oplysninger her på hjemmesiden.

Faglige selskaber - tovholdere

  • Fagligt selskab om udsatte børn og unge: Mathilde Nielsen, mathilde_nielsen@brk.dk 
  • Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Søren Vaupell Christensen, soeren.vaupell.christensen@brk.dk 
  • Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder: Helle Smidemann, helle.smidemann@brk.dk 
  • Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser: Jesper Klindt, jesper.klindt@brk.dk
  • Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker: vakant 
  • Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser: vakant 

Se mere på fagligeselskaber.sl.dk

Se billeder fra årets generalforsamling

 

 

Vi er tæt på dig og din hverdag

Folder: Vi er tæt på dig og din hverdag (pdf)

Stemningsbilleder fra Folkemødet 2018

Mange Socialpædagoger var også med til at gøre Folkemødet til et møde Folk & Fag imellem. Der blev netværket på kryds og tværs, og debatterne rummede både velkendt og ny viden.

Se alle billederne her (pdf)