Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant i kreds Bornholm

Hent TR kursuskataloget for 2023

Læs mere om de uddannelser, du som TR kan tilmelde dig i 2023. 

Se kataloget online her

Valgte TR´ere

Center for Børn og Familie
 • Michale Tysk, TR Børne- og Familiehuset
 • Flemming Bærnthsen, TR Ungehuset
 • Susanne Kjær, TR Løvstikken
 • Claus Lorenzen, TR Familiebehandlerne
 • Gitte Engell, TR Det Tværgående Støttekorps

Center for Psykiatri og Handicap

 • Tina Kornbek Meyer, TR Socialpsykiatrien
 • Helle Storck Rottbøll, TR Vennepunktet  
 • Philip Nielsen, TR Klintebo
 • Henriette Hjorth Holm, TR Stenbanen
 • Lise Mogro, TR Gartnerparken
 • Gitte Koefoed, TR Røbo
 • Freya Hornshøj, TR Kommandanthøjen
 • Evy Poulsen, TR Nexøhuset

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 • Dorthe Rolsted Jensen, TR Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården
 • Malene Præstemose Werner, TR  mentorkorps, STU og integration

Kærbygård

 • Jesper Hansen, TR Kærbygård

Møderne for TR i 2023

Møder for TR;

 • 27. marts 2023 8.30-12.30
 • 18. april 2023 9-16
 • 4. september 2023 8.30-12.30
 • 9. oktober 2023 8.30-12.30 

Møder for TR og AMR;

 • 22. maj 2023 9.00-14.00
 • 11. december 2023 9.00-14.00

Møderne for TR i 2022

Møder for TR;

Møder for TR og AMR;

 • 30. maj 2022 9.00-14.00
 • 12. december 2022 9.00-14.00

Tillidsrepræsentant i Kreds Bornholm

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten (TR) hjælper de kollegaer på arbejdspladsen, som er medlem af Socialpædagogerne.

Som tillidsrepræsentant er du den lokale repræsentant for socialpædagogerne på arbejdspladsen og dermed også et bindeled mellem dig, de øvrige kollegaer og kredskontoret.

De områder som TR har ansvar for og bemyndigelse til at forhandle, er aftalt med kredsen:

 • Deltagelse ved ansættelse af nye medarbejdere
 • Repræsentant i arbejdspladsens MED-udvalg
 • Organisere nyansatte
 • Forhandle lokale aftaler, løntillæg, retningslinjer og personalepolitikker
 • Videregive information fra fagforeningen
 • Bisidder ved rundbordssamtaler og tjenstlige samtaler
 • Deltage i TR-kurser og TR-møder

Udgangspunktet er, at der kan vælges en TR, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger / enheder med en fælles leder, kan der dog typisk kun vælges én tillidsrepræsentant.

For de nyvalgte tillidsrepræsentanter bliver der på kredskontoret holdt introduktionsmøder. Kontoret indkalder, når vi får meddelelse om nyvalg af TR.

TR-intro mødet har til formål at byde dig velkommen som ny tillidsrepræsentant i kredsen.

Præsentation af Kreds Bornholm, rolle, ansvar og rettigheder, samarbejde med kredsen, kredsens forventninger og kompetencer.

Mit SL (tidligere TR-portal)

TR-portalen er blevet en del af Mit SL

Det indhold, du normalt finder i TR-portalen, er flyttet med over i Mit SL. Som TR skal du derfor kun logge ind et sted, og du kan både bruge NemID og MitID.

I dit TR-område finder du medlemsoversigten, hvor du kan se dine medlemmer. Det er også her, du finder Værd at vide-sektionen med værktøjer og materialer til dit TR-arbejde.

Log på Mit SL