Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen i Kreds Bornholm - og hvornår de holder møder.

Møder i bestyrelsen i 2023

Møderne er fra kl. 8.30 - 12.00

 • Mandag d. 30. januar
 • Mandag d. 27. februar
 • Mandag d. 20. marts
 • Mandag d. 7. april
 • Mandag d. 5. juni
 • Fredag d. 16. juni 
 • Mandag d. 21. august
 • Mandag d. 18. september
 • Mandag d. 13. oktober (konstitueringsmøde)
 • Mandag d. 27. november
 • Mandag d. 18. december

Generalforsamlingen holdes d. 12. oktober 2023.

Fremtidigt arbejde 2021 for Socialpædagogerne Bornholm

Kreds Bornholm vil for den kommende periode arbejde med en række visioner, som skal fremme nærvær og åbenhed mellem de bornholmske medlemmer, bestyrelse og den faglige organisation. Som bestyrelse har vi en vision om at favne socialpædagoger i bredden og i dybden. Vi ønsker at styrke vilkårene for vores medlemmer på tværs af faglige forskelle og nicheområder, være til stede på tværs af geografisk afstand og fremme samfundsdebatten om de socialpædagogiske mærkesager. Vi vil arbejde for at sikre at alle medlemmer på Bornholm bliver hørt og får muligheden for at deltage i relevante faglige, sociale og politiske arrangementer.

Konkret kommer bestyrelsens vision til udtryk i de tre følgende overskrifter:

Tættere på medlemmerne

- Tilgængelighed for medlemmer med nye åbningstider for fysisk fremmøde på kredskontoret og telefonisk kontakt.
- Sociale og faglige arrangementer i SL-huset.
- Arbejdspladsbesøg ude hos SL-medlemmer.

Tættere på fagligheden

- Facilitere debatarrangementer med politikere med fokus på socialpædagogiske mærkesager.
- Vidensdeling af den socialpædagogiske faglighed og praksis til politikere.
- Synlighed i samfundsdebatten, også på digitale medier.

Fokus på arbejdsmiljø

- Studerende
- Familieplejer
- TR/AMR/Ledere

Bestyrelsen

Formand:
Tina Lai Holmgaard
tlh@sl.dk

Kasserer
Tina Koefoed Menzel
tina.menzel@brk.dk

Hanne Simone Emili Ulrich

Annette Andersen
Vennepunktet
61151794
annette.andersen@brk.dk

Flemming Bærnthsen
Ungehuset
51672058
flemming.baernthsen@brk.dk

1. suppleant: Michael Tysk-Andersen
2. suppleant: Jesper Klindt

Repræsentant for PLS 
Har ikke udpeget nogen person

Fra venstre: Flemming, Tina (Kredsformand), Hanne, Annette og Tina (Kasserer)