Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsens repræsentanter

Socialpædagogerne Bornholm er repræsenteret i en række udvalg – både lokalt her på Bornholm og centralt i forbundet.

Nogle udvalg er valgt på kongressen (efter indstilling fra kredsene) og valgperioden er 2 år.

Oversigterne herunder giver forhåbentligt et indsigt i de mange udvalg, hvor vi har repræsentanter siddende.

Repræsentation lokalt på Bornholm

Hoved MED Udvalg b-side

Repræsentant for LO; 
Michael Tysk-Andersen Suppleant: Claus Boye Lorenzen

Center MED

Gitte Damkjær
Claus Boye Lorenzen
Flemming Bærntsen
Helle Rottbøll
Tina Meyer
Suppleant: Freya Hornshøj

KFO, de kommunale organisationer på Bornholm

Tina Lai Holmgaard

FH Bornholms bestyrelse

Tina Lai Holmgaard, Annette Andersen, Hanne Ulrich, Flemming Bærntsen, Tina Koefoed Menzel (kasserer). 

RAR - regionale arbejdsmarkedsråd

 Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset) supleant

Lokalt udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere

Lola Olsen, Jens Westh,  Hans Peter Pedersen,  Karen Lisbeth Kusk, Hans Jørgen Bjerrum Nielsen, Birgitte Weiss

 

Repræsentation centralt i SL og PKA
 

 

 

 

 Uddannelsesudvalget og Socialpædagogik (SL)

Tina Lai Holmgaard

Etisk udvalg (SL)

Niels Thuesen (Klintebo)

Landsudvalget for familieplejere

Vibeke Orheim Jensen

Landslederudvalget

Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

 Økonomiudvalget (SL)

Tina Kofoed Menzel

 Arbejdspladsudvalget (SL)

Tina Lai Holmgaard

 Overenskomstudvalget (SL)

Tina Lai Holmgaard

Kritisk revisor og suppleant (vælges på generalforsamlingen)

Jens Westh

Niels Erik Jørsensen

PKA delegeret

Ole Rødvig

Kongresdelegation (vælges på generalforsamlingen)

Bestyrelsen

Hovedbestyrelsen

Tina Lai Holmgaard

Formandsforum

Tina Lai Holmgaard

Vi er Socialpædagogerne

Tina Lai Holmgaard

 

Repræsentation Faglige Selskaber

 Faglige Selskaber (SL)

  • Fagligt selskab om udsatte børn og unge: Christina Moldenhawer Bang
    (Familiebehandlerne)
  • Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelsproblematikker: Nikolaj Pihl Nielsen (Misbrugsområdet)
  • Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Søren Vaupell Christensen (Sandemandsgården)
  • Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder: Tina Menzel (Vennepunktet)
  • Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser: