Menu

Kredsens repræsentanter

Socialpædagogerne Bornholm er repræsenteret i en række udvalg – både lokalt her på Bornholm og centralt i forbundet.

Nogle udvalg er valgt på kongressen (efter indstilling fra kredsene) og valgperioden er 2 år.

Oversigterne herunder giver forhåbentligt et indsigt i de mange udvalg, hvor vi har repræsentanter siddende.

Repræsentation lokalt på Bornholm

Hoved MED Udvalg b-side

Repræsentant for LO; Phillip Nielsen (Klintebo)

AMR;
Annette Andersen (Vennepunktet) og Conny Bøgh Møller (Familiebehandlerne)

KFO, de kommunalt ansattes samarbejdsforum på Bornholm

Bitten Sohn Thomsen

LO Bornholms bestyrelse

Bitten Thomsen suppl. Roar Green (Det Gule Team), Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset)

LBR Lokalt beskæftigelsesråd

 Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset) supleant

Lokalt udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere

Lola Olsen, Birgit Gøtke, Axel Jørgensen, Agnete Bøtter-Jensen, Erik Mogensen og suppl. Niels Jørgensen

 

Repræsentation centralt i SL og PKA

Hovedbestyrelsen i Faglige Seniorer

Agnethe Bøtter-Jensen

 Forbundsudvalget (Faglige Seniorer)

Agnethe Bøtter-Jensen

 Uddannelsesudvalget og Socialpædagogik (SL)

Bitten Sohn Thomsen

Etisk udvalg (SL)

Niels Thuesen (Klintebo)

Landsudvalget for familieplejere

Vibeke Orheim Jensen

Landslederudvalget

Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

 Økonomiudvalget (SL)

 Dorthe Juul-Pedersen (Børne- og Familiehuset)

 Arbejdspladsudvalget (SL)

 Dorthe Juul-Pedersen (Børne- og Familiehuset) 

 Overenskomstudvalget (SL)

 Bitten Sohn Thomsen

Kritisk revisor og suppleant (vælges på generalforsamlingen)

Bertil Ekstrøm (Socialpsykiatrien Øst) og Jens Westh

PKA delegeret

Ole Rødvig

Kongresdelegation (vælges på generalforsamlingen)

Bestyrelsen

 

Repræsentation Faglige Selskaber

 Faglige Selskaber (SL)

  • Fagligt selskab om udsatte børn og unge: Mathilde Nielsen (Familiebehandlerne)
  • Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelsproblematikker: Ingrid Funch Jørgensen (Kvindekrisecenteret)
  • Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Søren Vaupell Christensen (Sandemandsgården)
  • Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder: Helle Smidemann (Gartnerparken)
  • Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser (Vakant).