Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredsens repræsentanter

Socialpædagogerne Bornholm er repræsenteret i en række udvalg – både lokalt her på Bornholm og centralt i forbundet.

Nogle udvalg er valgt på kongressen (efter indstilling fra kredsene) og valgperioden er 2 år.

Oversigterne herunder giver forhåbentligt et indsigt i de mange udvalg, hvor vi har repræsentanter siddende.

Repræsentation lokalt på Bornholm

Hoved MED Udvalg b-side

Repræsentant for LO; 
Roar Green (Det Gule Team)

KFO, de kommunale organisationer på Bornholm

Bitten Sohn Thomsen

LO Bornholms bestyrelse

Bitten Thomsen suppl. Roar Green (Det Gule Team), Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset)

RAR - regionale arbejdsmarkedsråd

 Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset) supleant

Lokalt udvalg for pensionister og efterlønsmodtagere

Lola Olsen, Jens Westh,  Hans Peter Pedersen,  Birgit Gøtke

 

Repræsentation centralt i SL og PKA
 

 

 

 

 Uddannelsesudvalget og Socialpædagogik (SL)

Bitten Sohn Thomsen

Etisk udvalg (SL)

Niels Thuesen (Klintebo)

Landsudvalget for familieplejere

Vibeke Orheim Jensen

Landslederudvalget

Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

 Økonomiudvalget (SL)

Karen Lisbet Kusk

 Arbejdspladsudvalget (SL)

Bitten Sohn Thomsen

 Overenskomstudvalget (SL)

 Bitten Sohn Thomsen

Kritisk revisor og suppleant (vælges på generalforsamlingen)

 Jens Westh

Jesper Klindt (social psykiatrien)

PKA delegeret

Ole Rødvig

Kongresdelegation (vælges på generalforsamlingen)

Bestyrelsen

 

Repræsentation Faglige Selskaber

 Faglige Selskaber (SL)

  • Fagligt selskab om udsatte børn og unge: Christina Helgestad
    (Familiebehandlerne)
  • Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelsproblematikker: Johnny Bondorff (Misbrugsområdet)
  • Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Søren Vaupell Christensen (Sandemandsgården)
  • Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder: Tina Menzel (Vennepunktet)
  • Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser: Jesper Klindt (Socialpsykiatrien område Øst)